Lektion 4-7

Välkommen! Vänligen tänk på att din inställning påverkar hur du och andra upplever lektionen.

Var trevlig, kom förberedd med material och visa intresse för att få den bästa upplevelsen av undervisningen.

Lärandemål

Under den här lektioner kommer du att lära dig:

 • Beskriva trosuppfattningens cykliska världsbild, gudsbild och människosyn. Beskriv relationen till vetenskap.

 • Förklara vad ett gott liv är enligt en buddhist eller hindu. Använd identitetsfaktorer.

 • Motivera med en dygdpil hur en dygdetiker skulle se på buddhismens eller hinduismens sätt att leva.

Lektionens upplägg

Lektionen börjar.

Seminarium Nivå 4.

Exit ticket.

Seminarium

Eleverna deltar i seminariet den 21/12.

Tid för övningen: 10 minuter.


 1. Ni kan förbereda er i grupp men deltar enskilt i ett seminarium.

  • Max 6 elever. 20 minuter/grupp.

 2. En framgångsrik elev kommer kunna:

  • Beskriva trosuppfattningens cykliska världsbild, gudsbild och människosyn. Beskriv relationen till vetenskap. (FAKTA)

  • Förklara vad ett gott liv är enligt en buddhist eller hindu. Använd identitetsfaktorer. (ANALYS)

  • Motivera med en dygdpil hur en dygdetiker skulle se på buddhismens eller hinduismens sätt att leva. (SLUTSATS)

Exit ticket

"Efter nivå 4 har jag lärt mig .."

Läxa

Läs alla kapitel i läromedlet NE inför slutprovet.