Lektion 4-6

Välkommen! Vänligen tänk på att din inställning påverkar hur du och andra upplever lektionen.

Var trevlig, kom förberedd med material och visa intresse för att få den bästa upplevelsen av undervisningen.

Lärandemål

Under den här lektioner kommer du att lära dig:

 • Beskriva trosuppfattningens cykliska världsbild, gudsbild och människosyn. Beskriv relationen till vetenskap.

 • Förklara vad ett gott liv är enligt en buddhist eller hindu. Använd identitetsfaktorer.

 • Motivera med en dygdpil hur en dygdetiker skulle se på buddhismens eller hinduismens sätt att leva.

Lektionens upplägg

Etiskt problem Buddhismen

Elever fortsätter att förbereda sig inför seminariet.

Exit ticket.

Etiskt problem: Buddhismen

Ett etiskt problem utifrån historier om Buddha

Tid för övningen: 10 minuter.


För länge sedan, när Buddha hade blivit upplyst, undervisade han folket. Många reste till honom för att få råd. Buddha blev besökt av en bekymrad kvinna - Kisa Gotami - som berättade att hennes son nyligen hade dött. Hon sökte förtvivlat efter någon som kunde utföra ett mirakel men inte lyckats. Kisa blev rekommenderad att söka upp Buddha - den upplyste - för att be om råd.


Kisa ber Buddha om hjälp att återuppliva sonen, varpå Buddha säger:


"Hämta ett senapsfrö från ett hem där ingen har dött, då kommer jag att hjälpa dig."


Kisa gick runt i sin by, från hus till hus, och frågade desperat om senapsfrön och om det kan vara så att ingen har dött i hushållet. I de flesta av hemmen erbjöds hon senapsfrön, men de berättade dock att någon hade dött i hushållet.


Kisa insåg att det inte fanns ett enda hem utan död. Hon återvände till Buddha och berättade, varpå Buddha tröstade henne och förklarade: alla familjer drabbas av dödsfall. Livet är fyllt av lidande och det är upp till varje individ är hantera detta för att gå vidare i livet. Visdom, förklarade Buddha, är att acceptera det oundvikliga.

 1. Vad är det etiska problemet?

 2. Vilka dygder ser du i exemplet?

 3. Välj tre lösningar. Motivera vilken du hade valt.

 4. Använd er mini-whiteboard för att rita och analysera en dygd:

  • Rita en dygdpil och välj en av de dygder som du hittade.

  • Skriv dygden, gyllene medelvägen och laster.

 5. Vilken tror du ger bäst resultat för en persons karma? Motivera utifrån Buddhismen.

 6. Vad hade en dygdetiker tänkt om ditt val? Varför?

Eleverna förbereder sig inför seminariet

Eleverna börjar förbereda sig inför seminariet den 21/12.

Tid för övningen: 10 minuter.


 1. Ni kan förbereda er i grupp men deltar enskilt i ett seminarium.

  • Max 6 elever. 20 minuter/grupp.

 2. En framgångsrik elev kommer kunna:

  • Beskriva trosuppfattningens cykliska världsbild, gudsbild och människosyn. Beskriv relationen till vetenskap. (FAKTA)

  • Förklara vad ett gott liv är enligt en buddhist eller hindu. Använd identitetsfaktorer. (ANALYS)

  • Motivera med en dygdpil hur en dygdetiker skulle se på buddhismens eller hinduismens sätt att leva. (SLUTSATS)

Exit ticket

"Inför seminariet kommer jag att .."

Läxa

Förbered er presentation.