Lektion 4-5

Välkommen! Vänligen tänk på att din inställning påverkar hur du och andra upplever lektionen.

Var trevlig, kom förberedd med material och visa intresse för att få den bästa upplevelsen av undervisningen.

Lärandemål

Under den här lektioner kommer du att lära dig:

 • Beskriva trosuppfattningens cykliska världsbild, gudsbild och människosyn. Beskriv relationen till vetenskap.

 • Förklara vad ett gott liv är enligt en buddhist eller hindu. Använd identitetsfaktorer.

 • Motivera med en dygdpil hur en dygdetiker skulle se på buddhismens eller hinduismens sätt att leva.

Lektionens upplägg

Presentation hemläxa.

Etiskt problem: Hinduismen

Elever fortsätter med att förbereda sig inför seminariet.

Exit ticket och läxa.

Presentation hemläxa

 1. Prata med en person som du tycker är en god person (vårdnadshavare, familjemedlem, tränare, osv) om vad hen tycker är dygder och laster.

 2. Vilka goda karaktärsdrag (dygder) har hen?

 3. Beskriv en person som ni inte tycker om. Vilka laster har hen?

 4. Förbered dig på att dela med dig av dina tankar nästa lektion.

Etiskt problem: Hinduismen

Ett etiskt problem utifrån Bhagavad-Gita

Tid för övningen: 10 minuter.


I Bhagavad-Gita (Guds sång), den sjätte boken i det indiska eposet Mahabharata, finns berättelsen om Prins Arjuna. Prins Arjuna tillhör en av två släkter som vill åt makten i sitt land. Han tillhör även kastet är kshatriya (krigare). De två släkterna har samlats på varsin sida om ett fält och berättelsen handlar om det krig som ska utspela sig där och Arjunas tankar.


Arjuna rider mot den andra armen för att få en bättre överblick och ser hur sina kusiner, vänner och andra släktingar finns bland deras led. Med vetskapen att det är hans släktingar på andra sidan blir han fylld av förtvivlan. Han vet inte vad han ska göra och frågar sin rådgivare som egentligen är Krishna, en avatar av guden Vishnu: vad ska jag göra?


“Krishna, jag ser mitt folk samlade framför mig och de vill föra krig. Mina armar sjunker tungt till mina sidor, min mun är torr, min kropp skakar, jag får gåshud. Min pilbåge glider i min hand, min hud brinner, jag kan inte så stå, mina tankar snurrar. Jag ser dåliga omen och kaos, Krishna. Jag ser inget gott i att döda mitt folk i krig.”


Krisha säger “du måste lära dig att stå ut med det som händer i livet - det kommer och går. När du slutar bekymra dig, när lidande och glädje är samma sak och du får mod, då är du redo för odödlighet.”

 1. Vad är det etiska problemet?

 2. Vilka dygder ser du i exemplet?

 3. Välj tre lösningar. Motivera vilken du hade valt.

 4. Använd er mini-whiteboard för att rita och analysera en dygd:

  • Rita en dygdpil och välj en av de dygder som du hittat.

  • Skriv dygden, gyllene medelvägen och laster.

 5. Vilken tror du ger bäst resultat för en persons karma? Motivera utifrån hinduismen.

 6. Vad hade en dygdetiker tänkt om ditt val? Varför?

Eleverna förbereder sig inför seminariet

Eleverna börjar förbereda sig inför seminariet den 21/12.

Tid för övningen: 10 minuter.


 1. Ni kan förbereda er i grupp men deltar enskilt i ett seminarium.

  • Max 6 elever. 20 minuter/grupp.

 2. En framgångsrik elev kommer kunna:

  • Beskriva trosuppfattningens cykliska världsbild, gudsbild och människosyn. Beskriv relationen till vetenskap. (FAKTA)

  • Förklara vad ett gott liv är enligt en buddhist eller hindu. Använd identitetsfaktorer. (ANALYS)

  • Motivera med en dygdpil hur en dygdetiker skulle se på buddhismens eller hinduismens sätt att leva. (SLUTSATS)

Exit ticket

"Idag lyckades jag med att .."

Läxa

Fortsätt arbeta med er hemma.