Lektion 4-1

Välkommen! Vänligen tänk på att din inställning påverkar hur du och andra upplever lektionen.

Var trevlig, kom förberedd med material och visa intresse för att få den bästa upplevelsen av undervisningen.

Lärandemål

Under den här lektioner kommer du att lära dig:

  • Beskriva trosuppfattningens cykliska världsbild, gudsbild och människosyn. Beskriv relationen till vetenskap.

  • Förklara vad ett gott liv är enligt en buddhist eller hindu. Använd identitetsfaktorer.

Lektionens upplägg

Del 1. Föreläsning: Livets slut.

Del 2. Repetition av föreläsning.

Del 3. Aktion: eleverna använder sina kunskaper.

Exit ticket och läxa.

Introduktionsföreläsning: Livets slut.

Nivå 4: Livets slut

Exit ticket

"Idag lärde jag mig att .."

Läxa

Läsa kapitlet "Hinduismen" på läromedlet NE.

Föregående nivå